Anasayfa » Hizmetler » TSE Belgesi İçin Ödenecek Ücretler Nelerdir?
TSE Belgesi İçin Ödenecek Ücretler Nelerdir?

 

a)  TSE Başvuru esnasında ödenecek ücretler nelerdir?

TSE Ürün Belgelendirmede  tse belgesi almak için tse'ye başvuru yapacağınız her bir standart başına yurtiçi başvurularında 2180 TL  tse belgesi avans ücreti yatırılır. Yatırdığınız avans ücretininin dekontu ile tse başvuru işlemi gerçekleştirilir.Bu tutar  ilk başvuru aşamasında belgelendirme hizmetleriyle ilgili yapılacak harcamalardan mahsup edilmek üzere alınan ücrettir.

b)Denetim sonrası ödenecek ücretler nelerdir?

TSE Muayene ve Deney ücreti :

Bir ürün üzerinde ilgili standart/kritere göre tse belgesi almak için laboratuvarda yapılan muayene ve deneyler sonucunda ilgili laboratuvar tarafında muayene ve deneylerin ücretleri, başvuru/ belge sahibi tarafından ilgili laboratuvara ödenir.

Deneyler firma bünyesinde yapılıyorsa; Başvurusu yapılan standarttan denetçinin alacağı numune adeti x  TSE DKLMB’nin belirlediği muayene ve deney ücretinin %50’sin tahakkuk ettirilen ücrettir.

Deneyler TSE’nin laboratuvarlarında yapılıyorsa ; Başvurusu yapılan standarttan denetçinin alacağı numune adeti x  TSE DKLMB’nin belirlediği muayene ve deney ücretinin %100’üdür.

 TSE Denetim esnasında denetçiler tarafından alınacak numune adeti X deney ücreti birim fiyatı üzerinden hesaplama yapılacak olup numuneler alındıktan sonra ödeme gerçekleşecektir.

Her bir standart için belirlenmiş olan deney ücretleri değişmektedir.

İnceleme Hizmet Ücreti: 

Görevli inceleme uzmanı/uzmanlarının, gün içerisinde gerçekleştirdiği inceleme sayısından, incelemenin gerçekleştiği kuruluş ve gün başına tahakkuk ettirilen ücrettir.

Gün başına ödenecek ücret 860 TL dir.


Belge alındıktan sonra TSE’ye ödenecek ücretler nelerdir?

TSE Yıllık Marka kullanım Ücreti:  TSE Belge kullanım tarihinden 1 yıl sonra her yılın Aralık ayı TSE marka kullanma bedeli ödenmesi gerekmektedir.Bu ücret standarta, yurtiçi ve yurtdışı  belgelendirme durumuna , ürün tip sayısına göre değişmektedir.