Anasayfa » Hizmetler » TSE Başvurusu İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?
TSE Başvurusu İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

a) Ürün Belgelendirme Başvuru Formu ( Firmamız tarafından doldurulacaktır).

b) Başvuru sahibi kuruluşu temsil ve ilzama yetkili olan kişi/kişilerin  noter onaylı imza sirküleri fotokopisi

c) Bağlı bulunduğu odadan alınmış   güncel faaliyet Belgesi fotokopisi

d) Kuruluşun adı ve adresi ile temsil ve ilzama yetkili olan kişi(leri) ile ilgili son durumu gösterenTicaret Sicil Gazetesi.

e) Marka tescil belgesi fotokopisi

Bu belge Türk Patent Enstitüsü tarafından veya Türk Patent Enstitüsü’nün tanıdığı patent kuruluşları tarafından tescil edilmiş olmalıdır.Ürün markası henüz tescil edilmemiş ise; markanın koruma başvurusunun yapılduğını gösteren resmi yazı ile başvuru yapılabilir.

f) Avans dekontu ( Standart başına Türk Standartları Enstitüsüne ödenecek başvuru ücreti 2500 TL dir.)

g) Başvuru sahibi kuruluş ile üretici firma birbirinden farklı ise aralarında yapılan fason üretim sözleşmesi ( Noter onaylı)

h) TSE ile belge sahibi kuruluş arasında yapılacak hizmet sözleşmesi

ı)Belgelendirme öncesi üretim yeri incelemesi için bilgi formu