Anasayfa » Hizmetler » Yerli Malı Belgesi
Yerli Malı Belgesi

Yerli Malı Belgesi Nedir?

Tamamen Türkiye’de üretilen veya elde edilen ürünler ile üretim sürecinin önemli aşamalarının ve ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik ve eylemin Türkiye’de yapılmış olması ile üretilen ürünlere "Yerli Malı" denir.Ürünün yerli katkı oranının en az %51 olması zorunludur.

Yerli Malı Belgesi Hangi Kuruluşlardan alınır?

Yerli malı belgesi, üreticinin kayıtlı olduğu TOBB veya TESK’e bağlı oda/borsa tarafından düzenlenir.

TOBB:Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
TESK:Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu

Yerli Malı Belgesi Nasıl Alınır?

 • Bakanlık tarafından istenilen evraklar tarafımızdan hazırlanır.

 

 • Ürünün yerli katkı oranı hesap cetveli ise firma ile beraber doldurulur.

Ürünün Yerli Katkı Oranının hesaplanması için; Yerli Katkı Oranı Hesap Cetvelinin üretici tarafından doldurulması gerekmektedir. Yerli Katkı Oranı Hesabı üretici tarafından yapıldıktan sonra mali yönden serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ya da yeminli mali müşavir tarafından incelenerek resmi kayıtlara uygunluğu onaylanır. Bu inceleme sırasında ürünün üretiminde kullanılan ithal ve yerli girdiler; defter kayıtları, faturalar, SGK bildirgeleri, gümrük giriş beyannameleri ve benzeri belgeler göz önünde bulundurularak tespit yapılır. Üretici serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ya da yeminli mali müşavirler arasından muhasebecisini/müşavirini belirler.

 • Yerli Katkı Oranı teknik yönden incelemesi ise Eksper tarafından yapılır.

Eksper, üretici tarafından üniversitelerin ilgili bölümlerinden konularında uzman kişiler arasından belirlenir veya üyesi olduğu Oda’dan talep edilir. Eksper yerli katkı oranı hesabının teknik yönden incelemesini yaparak hesaplamanın doğruluğunu onaylar. Bu inceleme sırasında üretimde kullanılan girdiler üretim teknolojisi ve prosesi göz önünde bulundurularak kontrol yapılır.

 • Eksperin firma ziyaretinde tuttuğu rapor sonrası diğer istenilen evraklarla beraber oda eksiklik bulması halinde eksiklikleri bildirir. Eksik bulunmaması halinde oda tarafından Yerli Malı Belgesi düzenlenir.

Her ürün için ayrı ayrı belge verilebileceği gibi, birden fazla ürün için tek yerli malı belgesi düzenlenebilir. Bu durumda her bir ürün ile ilgili bilgiler yerli malı belgesinde yer alır.

Ürünün Yerli Malı olması için gerekli şartlar nelerdir?

a)Bakanlık tarafından düzenlenen Sanayi Sicil Belgesine sahip sanayi işletmeleri tarafından üretilmesi ve Sanayi Sicil Belgesindeki “Üretim Konusu” içeriğinde yer alması.


b) Tamamen Türkiye’de üretilen veya elde edilen ürünler ile üretim sürecinin önemli aşamalarının ve ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik ve eylemin Türkiye’de yapılmış olması.


c) Ürünün yerli katkı oranının en az %51 olması.

Hizmet süresi: 2 hafta 

Hizmet kapsamı: 

 1. Başvuru evraklarının hazırlanması
 2. Odaya başvurunun yapılması
 3. eksper talebinde bulunulması
 4. üretici ile beraber yerli malı hesap cetvelinin hazırlanması 
 5. diğer evrakların hazırlanması
 6. Eksperin firma ziyareti takibi 
 7. Odaya evrakların teslimi
 8. Belgenin çıkmasının takibi
 9. Belge teslimi