Anasayfa » Hizmetler » Faydalı Model Belgesi
Faydalı Model Belgesi

Faydalı model belgesi nedir?
 
Tekniğin bilinen durumu çerçevesinde yapılan, buluşlar Türk Patent Enstitüsü tarafından Faydalı Model Belgesi verilerek korunur.
 
Faydalı model belgesi verilebilmesi için gerekli nitelikler
 
Yenilik: Faydalı model belgesi başvurusuna konu olan buluş başvuru tarihinden önce, Türkiye içinde veya dünyada herkesin ulaşabileceği şekilde yazılı olarak veya bir başka yolla açıklanmış veya yöresel veya ülke çapında kullanılmış ise, yeni değildir. Faydalı model belgesi başvurusu tarihinden önce, Türkiye"de yapılmış olan patent veya faydalı model belgesi başvuruları, faydalı model belgesi başvurusu tarihinden sonra yayınlanmış olsalar dahi, başvuru konusu buluşun yeniliğini ortadan kaldırır.
 
Sanayiye Uygulanabilir Olma: Buluş, tarım dahil sanayinin herhangi bir dalında üretilebilir veya kullanılabilir nitelikte ise, sanayiye uygulanabilir olduğu kabul edilir.
 
Faydalı model değerlendirme aşamaları nelerdir?
 
Faydalı Model Belgesi için başvuruda bulunduğumuz buluş, yenilik, Enstitü kayıtlarına girdiği ve sicile kaydedildiğini bildirmesini müteakiben şekli şartlara uygunluk açısından incelemeye alınır.
 
Şekli şartlara uygunluk açısından yapılan inceleme sonucunda Enstitü Kararını bildirir ve toplumun incelemesine açılması için yayına karar alır.
 
Başvurunun ilanında itibaren 3 ay içinde itirazda bulunulabilir.
 
Faydalı model koruma kapsamı nedir?
 
Faydalı Model Belgesi küçük ve orta ölçekli sanayicilerin teşvik edilmesi amacıyla geliştirilen hızlı ve etkin bir koruma yöntemidir. İncelemeli ve incelemesiz patentin sağladığı tüm hukuki hakları sağlamakta olup belge koruma süresi - yıllık ücretleri ödemek koşulu ile- 10 yıldır.