Anasayfa » Hizmetler » Ekonomi Bakanlığı Destekleri
Ekonomi Bakanlığı Destekleri

Destek Programları:

a. Uluslararası Nitelikteki Yurt İçi İhtisas Fuarlarının Desteklenmesi,

b. Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi,

c. Araştırma-Geliştirme (AR-GE) Yardımı,

d. İstihdam Yardımı,

e. Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesi,

f. Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi,

g. Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi,

h. Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği,

i. Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi,

j. Tasarım Desteği,

k. Teknik Müşavirlik Firmalarının Yurt Dışındaki Faaliyetlerinin Desteklenmesi,

l. Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımları,

Destekten yararlanması uygun görülen şirketin Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) alınmış borcu bulunmadığına ilişkin belgenin ya da sosyal güvenlik borcu yeniden yapılandırılmış ise yeniden yapılandırma sözleşmesine uyulduğuna ilişkin belgenin Ekonomi Bakanlığı’na (İhracat Genel Müdürlüğü) ibrazını müteakip Ekonomi Bakanlığı (İhracat Genel Müdürlüğü), uygun gördüğü hak ediş miktarına ilişkin ödeme yazısını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na, bilgi yazısını ise destek ödemesinin yapılacağı şirkete gönderir.

SGK’dan alınan söz konusu belgede destek ödemesi yapılacak şirketin borcunun bulunduğunun belirtilmesi halinde, şirketin talebi doğrultusunda, söz konusu borcun ödenecek hakediş miktarından mahsup edilerek SGK’ya gönderilmesini teminen ödeme talimatı TCMB’ye, destek başvurusu sonucuna ilişkin bilgi yazısı ise başvuru sahibine intikal ettirilir. Varsa bakiye hakediş miktarının başvuru sahibine ödenmesini teminen ödeme talimatı TCMB’ye, destek başvurusu sonucuna ilişkin bilgi yazısı ise başvuru sahibine intikal ettirilir.