Anasayfa » Hizmetler » Yatırım Teşvik Belgesi
Yatırım Teşvik Belgesi

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ NEDİR?

“Yatırım Teşvik belgesi” yatırımın konusunu, yatırım yerini, kullanacakları teşvikleri ve yatırım tutarını belirleyen belgedir. Yatırım teşvik belgesi almış yatırımcı bu belge ile yatırım desteklerinden yararlanır. Aşağıda da belirtiğimiz üzere sıralamış olduğumuz desteklerden yararlanmanız ciddi katkılar sağlayabilir. “Yatırım teşvik belgesi” almadan önce yararlanabileceğiniz teşvikleri bilmeniz çok önemlidir. “Teşvik belgesi“, yatırımın karakteristik değerlerini ihtiva eden, yatırımın bu değerler ve tespit edilen şartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi halinde üzerinde kayıtlı destek unsurlarından istifade imkanı sağlayan bir belge olup Yatırımlarda Devlet Yardımlarına ilişkin Karar’ın amaçlarına uygun olarak gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenmelidir.

Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı Yabancı Sermaye ve Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğü tarafından verilen yatırım teşvik belgesinin süresi 3 yıldır.

HANGİ DESTEKLERDEN FAYDALANABİLİRİM?

Yeni teşvik sistemi; genel, bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik yatırımların teşviki uygulamalarında ayrı ayrı ve değişen oranlarda olmak üzere; aşağıda belirtilen destek unsurlarına sahiptir.

• Gümrük Vergisi Muafiyeti,

• Katma Değer Vergisi İstisnası,

• Vergi İndirimi,

• Gelir Vergisi Stopajı Desteği,

• Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği,

• Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği,

• Faiz Desteği,

• Yatırım Yeri Tahsisi.

*Yani yatırım yapmak için yatırım teşvik belgesi aldıysanız. Kendi öz kaynaklarınızla yada kendi kredibilitenizle kredi kullanarak yatırım yapacaksınız, yatırım da öncelikli illerin indirim ve destek oranlarına göre yukarıda saydığımız desteklerden yararlanabileceksiniz.

*Yatırımların destek unsurlarından yararlanabilmesi için bölgeler ve yatırım konularına göre belirlenmiş asgari sabit yatırım tutarları bulunmaktadır.

Genel olarak 1. ve 2. bölgelerde 1.000.000 TL, 3. 4. 5. ve 6. bölgelerde ise 500.000 TL asgari yatırım şartı aranmaktadır.