Anasayfa » Hizmetler » Kuvvetli Asit ve Baz Bildirimi
Kuvvetli Asit ve Baz Bildirimi

31/10/2013 tarihli 28807 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kuvvetli Asit veya Baz İçeren Temizlik Ürünlerinin Üretimi, İthalatı, Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile Bildirim Esasları hakkındaki tebliğ ile birlikte denetimler artık Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülecektir.

Tebliğde yer alan usuller ile benzer olarak kuvvetli asit veya baz içeren temizlik ürünü ( lavabo açıcı,kireç çözücü vb.) olarak kullanılan müstahzar ve maddeler, Bakanlığa bildirimde bulunulmadan piyasaya arz edilemeyecek ve orijinal ambalajı haricinde kuvvetli asit veya baz içeren temizlik ürünlerinin satışı yapılamayacaktır.

Kuvvetli asit beya baz ürün bildirimde bulunmak isteyen bildirim sahipleri bir sefere mahsus olmak üzere, Bildirim Formunu ve piyasaya arz edilmek üzere hazırlanmış her ürün çeşidine ait etiket örneklerini ve 26/12/2008 tarihli ve 27092 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanmış ürünlere ait güvenlik bilgi formlarını elektronik ortamda (PDF/resim) hazırlayarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bildirimde bulunmak zorundadır.

Asit Bazlı (Lavabo Açıcı, Kireç Çözücü, Çamaşır Suyu vb.) Ürünler İçin Bildirim Belgesi zorunluluğu vardır. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bİldirim işlemleri firmamız tarafından yapılmaktadır.
Lavabo Açıcı, Kireç Çözücü, Çamaşır Suyu vb. ürün ve türevlerinin ithalatı/üretimi yapılıyor ise alınacak izin belgesidir.