Anasayfa » Hizmetler » Havuz Kimyasalları Bildirimi
Havuz Kimyasalları Bildirimi

4/8/2010 tarihli ve 27662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Havuz Suyunda Kullanılan Yardımcı Kimyasal Maddelerin Üretimine, İthalatına ve Bildirim Esaslarına Dair Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

 
31/10/2013 tarihli 28807 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Havuz Suyunda Kullanılan Yardımcı Kimyasal Maddelerin Üretimi, İthalatı, Piyasa Gözetimi Ve Denetimi İle Bildirim Esaslarına Dair Tebliğ ile birlikte denetimler artık Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülecektir.

Tebliğ, Biyosidal Ürünler yönetmeliği kapsamına giren yüzme havuzu suyunun dezenfeksiyonu için kullanılan ürünler haricinde kalan, pH ayarlanması, çöktürücü, topaklayıcı, parlatıcı, berraklaştırıcı ve teknolojik gelişmelere göre havuz suyunda yardımcı kimyasal madde amacıyla kullanılan bütün müstahzar ve maddelerin üreticilerini kapsamaktadır.

Yeni yayımlanan tebliğde, daha önceki tebliğ ile benzer olarak havuz suyunda kullanılan yardımcı kimyasal maddeler, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bildirimde bulunulmadan piyasaya arz edilemeyecek, havuz suyunda kullanılan yardımcı kimyasal maddelerin havuz kullanıcıları ve çalışanları için risk oluşturmaması, dezenfeksiyonu engellememesi, filtrasyon öncesi kullanılması, havuzdaki malzemelere zarar vermemesi ve toksik etki göstermemesi koşuluyla kullanımına izin verilecek ve etiketlerde, daha önce yer aldığı gibi uyarı cümlecikleri yazılmaya devam edecektir.
Yeni tebliğ yürürlük tarihinden önce alınan Çevre Sağlığı Değerlendirme Raporu, Üretim Yeri Uygunluk Raporu sayılacaktır.