Anasayfa » Hizmetler » MSDS Çeviri Hizmeti
MSDS Çeviri Hizmeti

Güvenlik Bilgi Formları, 13 Aralık 2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik” esas alınarak hazırlanır.

Söz konusu yönetmeliğin 7. Maddesinin (4.) fıkrası “Güvenlik bilgi formu Türkçe olarak hazırlanır.” demektedir. 

Aynı maddenin (13.) fıkrası “İthalatçı, ithal edilen madde ve karışımların güvenlik bilgi formlarını aynı niteliğe sahip kişilere (Belgelendirme kuruluşu tarafından belgelendirilmiş kişilere) hazırlatır.” denilmektedir.

Dolayısı ile ithalatçı, üreticiden temin ettiği yabancı dildeki MSDS’lerini Türkçeye çevirtmek zorundadır.

MSDS Hazırlama olarak, firmaların ellerindeki İngilizce MSDS’lerini Türkçeye çeviriyor, güncel mevzuata uygun hale getiriyoruz.