Anasayfa » Hizmetler » Deterjan Bildirimi
Deterjan Bildirimi

3/12/2010 tarihli ve 27794 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deterjanlar ve Deterjanlarda Kullanılan Yüzey Aktif Maddeler Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

31/10/2013 tarihli 28807 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Deterjanlar Ve Deterjanlarda Kullanılan Yüzey Aktif Maddeler Hakkında Tebliğ ile birlikte denetimler, artık Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülecektir.

Deterjanlar ve Deterjanlarda Kullanılan Yüzey Aktif Maddeler hakkındaki tebliğde, daha önceki tebliğdeki usuller ile benzer olarak, imalatçılar, deterjanların veya deterjanlarda kullanılan yüzey aktif maddelerin, tebliğde belirtilen şartlara uygun olmasından sorumlu olacak ve imalatçılar, ürünü piyasaya arz etmeden önce bir defaya mahsus olmak üzere Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bildirecektir. Uygun şekilde bildirimi yapılmayan deterjanlar, piyasaya arz edilemeyecektir.

Tebliğ kapsamındaki hizmetlerimiz
• Deterjan Bildirim Formu’nun hazırlanması
• Ürün Etiket Bilgilerinin derlenmesi
• TSE sertifikalı ekibimiz tarafından Türk Yönetmeliğine uyumlu Güvenlik Bilgi Formlarının (GBF) hazırlanması
• Ürün Teknik Dosyasının derlenmesi