Anasayfa » Hizmetler » CE Belgesi Nasıl Alınır?
CE Belgesi Nasıl Alınır?

 

1. Aşama 

Ürünün teknik özelliklerinin tanımlanması;

Ürünün hangi direktifler kapsamında olduğunun belirlenmesi;

Ürüne özel standartların araştırılması;

Uygulanacak direktiflerin ve harmonize standartların belirlenmesi;

Kalite Yönetim Sistemi gereksinimlerinin incelenmesi ;

(Bazı direktifler CE işareti sürecinde kalite sistemi bulunmasını öngörmektedir)

2.Aşama 

Teknik Dokümantasyon / Teknik Dosyanın hazırlanması;

Risk Analizinin yapılması;

Normlara uygun kullanım kılavuzu hazırlanması;

Ürünün test,analiz ve teknik kontrollerinin yapılması;

(Bu kontroller firma içindeki imkanlarla ya da gerekli durumlarda Onaylı Kuruluşlar veya test laboratuarları tarafından yapılabilir.)

Uygunluk Beyanı’nın yayınlanması;

Gerekli durumlarda Onaylı Kuruluş veya test kuruluşundan sertifika ve/veya test raporu alınması;

3.Aşama 

Ce İşareti’nin ilgili direktife uygun olarak ürüne iliştirilmesi

4.Aşama 

Ürüne ait Teknik Dosya’nın ürünle ilgili direktifte belirtilen süreyle saklanması ve gerektiğinde yetkili makamlara/ piyasa gözetimi yapan yetkili kurumlara sunulabilecek şekilde arşivlenmesi.