Anasayfa » Hizmetler » TSEK Belgesi Nasıl Alınır?
TSEK Belgesi Nasıl Alınır?

Adım 1 : Başvuru yapılacak ürünün standartı olup olmadığına bakılır.

Adım 2: Standart mevcut değilse hali hazırda kriter olup olmadığına bakılır.

Adım 3: Ürün ile ilgili kriter mevcut ise TSEK Kritere Uygunluk Belgesi işlemi aşağıdaki gibi gerçekleştirilir.

Başvuru formu ve ek dokümanlar ile Türk Standartları Enstitüsü’ne online başvuru yapılır.

Adım 4: Başvuru yapıldıktan sonra Türk Standartları Enstitüsü tarafından uzman atama işlemi gerçekleştirilir.

Adım 5 : İnceleme heyeti tarafından denetim günü,tarihi firmaya haber verilerek denetim programı gerçekleştirilir.

Adım 6: İnceleme heyeti tarafından üretim yerinde tesis, üretim cihazları ve ekipmanları, personel ve kalite sistemi incelenerek üretim yeri incelemesi gerçekleştirilir.

Adım 7 : İnceleme sonucu olumluysa, inceleme uzmanları tarafından numune alınır.

Adım 8 : Bu numuneler yeterliliği olan laboratuvarlarda ilgili standarda göre muayene ve deney işlemlerine tabii tutulur.

Adım 9: Deney sonuçları olumlu ise deney raporları Belgelendirme komisyonuna havale edilir ve belge alma işlemi gerçekleştirilir.

Deney sonuçları olumsuz ise tekrar inceleme heyeti tarafından numune alma işlemi gerçekleştirilerek deneyler tekrarlanır.

Eğer ürün ile ilgili hiç bir kriter hazır değilse ve Türkiye’de bu ürün ilk defa üretiliyorsa ürün ile ilgili “TSEK Kriter dosyası” hazırlanır.

Konu ile ilgili başvuru yapılarak dosya Ankara’ya havale edilir.

Kurulan komisyon kriter detaylarını inceler, eksiklik tespit edilirse firmadan düzeltmeleri ister veya olduğu gibi kabul edilerek kriter yayınlama kararı alınır.

Kriter TSE tarafından kabul edildikten sonra Adım 3 te belirtilen işlemler sırasıyla takip edilerek belge alma işlemi gerçekleştirilir.