Anasayfa » Hizmetler » HYB ( Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi) Başvuru Evrakları
HYB ( Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi) Başvuru Evrakları

  1. Kuruluş yetkilisinin noter onaylı imza sirküleri fotokopisi
  2. Vergi levhası fotokopisi
  3. Belgelendirme giderleri avansının ödendiğini gösterir 500TL avans dekontu
  4.  Kuruluş ve bu kuruluşun yetkili servisi olduğu kuruluş arasında, noter huzurunda yapılmış sözleşmenin aslı ya da ıslak imzalı sözleşme (ıslak imzalı sözleşme getirilirse,  tarafların noterden onaylı imza sirkülerinin fotokopisi de getirilmelidir)
  5.  Kuruluş; İthal ettiği ürüne servis verecek ise; bu ürünün/lerin tüm sorumluluğunu üstlendiğini gösteren ıslak imzalı taahhütname/ler